Zajęcia zespołu flaĹźoletowego „Piccolo”

Zajęcia zespołu flaĹźoletowego „Piccolo”

Zespół flażoletowy ,,Piccolo”  w naszym przedszkolu,  został utworzony z  myślą o dzieciach przejawiających zdolności muzyczne.
Zajęcia tego zespołu  prowadzone są przez nauczycielki  mgr.  Ewę Aleksiejuk i mgr. Jolantę Minkiewicz.  Udział dzieci w zajęciach odbywa się systematycznie, raz w tygodniu, a w zależności od potrzeb dwa razy w tygodniu.
Dzieci pracują  głównie z nauczycielkami w zakresie ćwiczeń oddechowych, rozluźniających  i rytmicznych, na bazie prostych utworów na flażolet.
Głównym celem zajęć zespołu flażoletowego jest:

 • rozwijanie zainteresowań muzycznych,
 • poznanie techniki gry na flaĹźolecie,
 • nauka gry na tym instrumencie.

W ramach  prowadzonych zajęć dzieci poznają różne utwory muzyczne napisane na ten instrument.
Gra na flażoletach daje dzieciom ogromne korzyści:

 • kształci poczucie rytmu,
 • rozwija koordynację wzrokowo – ruchową,
 • wyrabia sprawności manualne,
 • rozbudza wraĹźliwość estetyczną,
 • stymuluje procesy wyobraĹşni  i twĂłrczego działania muzycznego,
 • dostarcza dziecku wielu radości,
 • rozwija poczucie własnej wartości,
 • pomaga w przezwyciężaniu nieśmiałości poprzez prezentowanie swoich umiejętności,
 •     rozwija umiejętność współdziałania w grupie.

Dzieci uczestniczące w zajęciach zespołu flażoletowego uczą się: pracowitości, wytrwałości, systematyczności,  szacunku do własnej i cudzej pracy.