Zajęcia prowadzone metodą Weroniki Sherborne

Zajęcia prowadzone metodą Weroniki Sherborne

W roku szkolnym 2012/2013 w naszym przedszkolu prowadzone są zajęcia
metodą Weroniki Sherborne.
Podstawowe założenia tej metody to rozwijanie przez ruch:

  • świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego,
  • świadomości przestrzeni i działania w niej,
  • dzielenia przestrzeni z innymi dziećmi  i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.

Cele prowadzenia zajęć metodą Weroniki Sherborne:

  • kształtowanie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji samego siebie, swojego ciała,
  • kształtowanie spontaniczności, pewności siebie,
  • wyczucie własnego ciała i ciała partnera,
  • poznawanie własnego ciała i odkrywanie własnych moĹźliwości,
  • wyzwalanie poczucia satysfakcji związanej z wysiłkiem fizycznym,
  • nawiązywanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą,
  • kształtowanie więzi z rodzicami.

Udział  w ćwiczeniach tą metodą ma na celu stworzenie dziecku okazji do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia własnej siły, sprawności i możliwości ruchowych. Dzięki temu dziecko zaczyna mieć zaufanie do siebie i zyskuje poczucie bezpieczeństwa. Podczas ćwiczeń
poznaje ono przestrzeń, w której się znajduje, przestaje ona być dla niego groźna, czuje się bezpieczniej, staje się aktywne i przejawia większą inicjatywę. Ćwiczenia odbywają się w parach lub w grupie, uczestniczą w nich także rodzice, co sprawia, że dziecko czuje się bezpiecznie i chętnie ćwiczy. Wiele ćwiczeń na zajęciach metodą Weroniki Sherborne stanowi dla dzieci
dużą atrakcję i wesołą zabawę w grupie.

Zajęcia prowadzone są systematycznie przez nauczycielki:  Izabelę Wiślińską i  Jolantę Minkiewicz.