Wesołe zabawy sówki mądrej główki

„Wesołe zabawy sĂłwki mądrej główki”

W naszym przedszkolu są organizowane zajęcia dodatkowe dla dzieci 6-letnich wykazujących zdolności ogólne. Dzieci uczęszczające na zajęcia wymagają, bowiem większego zainteresowania ze strony nauczycieli, ponieważ ich potrzeba realizowania się i odkrywania nowych rzeczy oraz chęć poszukiwania nowych bodźców pobudza je do ciągłego działania.
W celu uatrakcyjnienia zajęć zostały opracowane podstawy teoretyczne z podziałem na poszczegĂłlne bloki tematyczne oraz harmonogram zajęć. Zajęcia „Wesołe zabawy sĂłwki mądrej główki” zostały tak skonstruowane, aby wszechstronnie rozwijały dziecko. Zajęcia obejmują następujące bloki ćwiczeniowe: zabawy i ćwiczenia integrujące grupę, blok ćwiczeń rozwijających pozytywne myślenie, blok pamięci, blok ćwiczeń rozwijających percepcję wzrokową, blok ćwiczeń rozwijających percepcję słuchową, blok ćwiczeń rozwijających myślenie twĂłrcze, blok ćwiczeń rozwijających myślenie logiczne oraz blok ćwiczeń rozwijających ruchowo.
Treści realizowane na zajęciach pozwalają dzieciom, chociaż w pewnym stopniu, zaspokoić swoją ciekawość intelektualną, uczą otwartości w poszukiwaniu nowych rozwiązań powstałych problemów, wpływają na poszerzenie zasobu słownictwa dzieci, uczą metod efektywnego zapamiętywania, jak również sprzyjają rozwijaniu naturalnej potrzeby poznawania przez dziecko świata. Dzięki zajęciom dzieci stają się jeszcze bardziej samodzielne, odważne i aktywne.