Rytmika

Rytmika w  przedszkolu  prowadzona  jest  we  wszystkich  grupach  wiekowych. Zajęcia  są  bezpłatne  i odbywają  się  w  ramach  realizacji  podstawy  programowej.

Na zajęciach  wykorzystywane  są  różne  metody  pracy  z  dziećmi, min. elementy  programu  K. Orffa, ćwiczenia  przy  muzyce  R. Labana  czy  W. Gordona

Proponowane zajęcia  opierają  się  na

– zabawach  ruchowych  przy  muzyce

– zabawach  ilustracyjnych,

– zabawach  inscenizowanych

– zabawach  rytmicznych

– tańcach  i  pląsach

– opowieściach  ruchowych

– grze  na  instrumentach  perkusyjnych

– ćwiczeniach  dykcyjnych, ortofonicznych,  ruchowych,  słuchowych,  fonogestyce

– zagadkach  rytmicznych,  melodycznych,  i  słuchowych

oraz  wiele  innych  form  pracy z  dziećmi,  dostosowanych  do  wieku  i  możliwości  rozwojowych,  przynoszących  im zaspokojenie  potrzeby  ruchu  i  przyjemność  obcowania  z  muzyką. Priorytetem  zajęć  rytmicznych  jest  indywidualny  rozwój  dziecka,   a  najważniejsze   to rozbudzenie  zainteresowań muzyką  poprzez  serdeczną  atmosferę  i  radosne  zabawy.