Koło plastyczne „Plastelinki”

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci, którym działania plastyczne sprawiają przyjemność i dostarczają wielu radości oraz sprzyjają rozwijaniu ich zainteresowań i zdolności plastycznych zorganizowano w przedszkolu zajęcia koła plastycznego „Plastelinki”. Dzięki nim osoby prowadzące chcą rozwijać w dzieciach ich naturalny potencjał artystyczny, zdolności plastyczne, wrażliwość, kreatywność, wyobraźnię oraz twórcze działanie. Poprzez zajęcia nauczycielki przybliżają dzieciom różnorodne artystyczne dziedziny i kierunki plastyczne.
Do zajęć jest opracowany harmonogram przedstawiający realizację tematów w ciągu całego roku szkolnego, wybrane techniki plastyczne oraz termin ich realizacji. Tematykę realizowanych zajęć czerpie się z dostępnej literatury, obserwacji, a także własnych pomysłów prowadzących. Ponadto proponowane zajęcia są inspirowane utworami literackimi dla dzieci, utworami muzycznymi, obejrzanymi wystawami, zdjęciami oraz tematami bliskimi dzieciom.
Podczas prowadzenia zajęć są organizowane spotkania z artystami plastykami w placówce oraz wyjścia z dziećmi na zewnątrz organizując zajęcia w terenie i spotykając się tam z ciekawymi ludźmi. Ponadto dzieci uczestniczą również w wystawach plastycznych organizowanych między innymi przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku.
Prace dzieci uczęszczających na zajęcia koła plastycznego „Plastelinki” biorą udział w licznych konkursach plastycznych organizowanych na szczeblu miejskim. Organizatorami tych konkursów są różne placówki m.in.: przedszkola, szkoły, Młodzieżowy Dom Kultury, Klub Osiedlowy „Gaj”.