Język angielski

Dzieci ucza się języka angielskiego w małych grupkach w sposób miły i łatwy poprzez zabawę. Bez większego wysiłku i z radością opanowują słówka i gramatyczne konstrukcje.

METODY I TECHNIKI NAUCZANIA STOSOWANE NA ZAJĘCIACH JĘZYKA ANGIELSKIGO

Metoda Naturalna
Polega na prowadzeniu zajęć w języku angielskim, bez zbędnego objaśniania wykonywanych i prezentowanych czynności w języku polskim. Dzięki temu dzieci pochłaniają język obcy w ten sam sposĂłb jak poznawały język ojczysty, poprzez immersję, czyli „zatapianie się” w danym języku. MĂłzg dziecka w wieku przedszkolnym jest bardzo plastyczny – dziecko ufnie i ze swobodą „wchłania” język obcy, jego ucho uwraĹźliwione jest i reaguje na wszystkie długości fal dĹşwiękowych, dzięki czemu język obcy pod względem intonacyjno-artykulacyjnym traktuje na rĂłwni z językiem ojczystym. W okresie poĹźniejszym wpływ języka ojczystego staje się silniejszy, ucho dziecko rĂłwnieĹź traci swą „elastyczność”. Zatem kluczowym okresem dla przyswojenia języka obcego jest okres do ok. dziesiątego roku Ĺźycia. Metoda naturalna umoĹźliwia dziecku osłuchanie się z językiem obcym, poznanie wielu uĹźytecznych struktur językowych i przydatnego w Ĺźyciu codziennym słownictwa. UwraĹźliwia teĹź dziecko na fakt, Ĺźe istnieje wiele róşnych językĂłw i pozwala przełamać mu barierę strachu przed lingwistycznymi nowościami. Metoda naturalna nie wymaga od dzieci natychmiastowego mĂłwienia (proces nauki odbywa się na tej samej zasadzie jak nauka języka ojczystego, zatem najpierw słuchamy, a gdy jesteśmy gotowi zaczynami sami coś produkować). Metoda ta zakłada, Ĺźe nauczyciel stosuje odpowiednią mimikę, odpowiednie ruchy i gesty do przekazania materiału językowego, natomiast zadaniem uczniĂłw jest rozumienie i reagowanie w konkretnych sytuacjach.

Metoda TPR (Total Physical Response) – REAGOWANIA CAŁYM CIAŁEM
Polega na prezentowaniu przez nauczyciela materiału językowego poprzez ruch i na powielaniu tego ruchu przez dzieci. Metoda ta łączy zatem mowę i ruch fizyczny, co pomaga dzieciom w szybszym zapamiętywaniu nowego słownictwa. Pomaga teĹź w tworzeniu kontekstĂłw językowych zbliĹźonych do tych autentycznych. Przy aktywnościach językowych wykonywanych metodą TPR towarzyszy nam często muzyka dziecięca, klasyczna bądĹş „Ĺźywa”, co stymuluje proces nauki dzieci.

Metoda STORYTELLING i DRAMA
Polega na prezentowaniu dzieciom rozmaitych opowieści, bajek, baśni i wierszy i ich odgrywaniu. Są to właściwie dwie metody, które jednak bardzo często stosuję razem. Nowe opowieści i bajki nauczyciel prezentuje za pomocą obrazków, ruchów, mimiki, gestów, nagrań. Po przećwiczeniu zawartego w nich słownictwa, dzieci utrwalają je i uczą się je stosować poprzez odgrywanie prostych scenek na podstawie danego tekstu, a nawet poprzez przygotowanie krótkich przedstawień teatralnych.

Technika „THROUGH CULTURE” (poprzez kulturę)
Polega na zaznajamianiu dzieci z elementami kultury anglojęzycznej, co jest niezmiernie waĹźne, by w pełni przyjąć i zrozumieć język angielski. Metoda ta zakłada, Ĺźe dzieci poprzez poznawanie zwyczajĂłw, ludzi, budowli, a takĹźe świąt angielskich, poznają jednocześnie nowe słownictwo i struktury, jak rĂłwnieĹź sposoby zachowania się w konkretnych sytuacjach językowych. Dzięki tej metodzie dzieci mają szansę „przenieść się” np. do Wielkiej Brytanii, do StanĂłw Zjednoczonych, czy teĹź do Australii. Język traktują jako środek służący do osiągnięcia konkretnego celu (np. zakup biletu na autobus), do poznania czegoś nowego (np. pytanie przechodnia, co to za budynek), do przekazania informacji, intencji, chęci zrobienia czegoś itp. (np. przekazanie pilotowi wycieczki, gdzie chcielibyśmy pĂłjść). Istotnym elementem tej metody jest nacisk na święta anglojęzyczne, takie jak Halloween, Święto Dziękczynienia, czy BoĹźe Narodzenie.