Język angielski

Dzieci ucza się języka angielskiego w małych grupkach w sposób miły i łatwy poprzez zabawę. Bez większego wysiłku i z radością opanowują słówka i gramatyczne konstrukcje.

METODY I TECHNIKI NAUCZANIA STOSOWANE NA ZAJĘCIACH JĘZYKA ANGIELSKIGO

Metoda Naturalna
Polega na prowadzeniu zajęć w języku angielskim, bez zbędnego objaśniania wykonywanych i prezentowanych czynności w języku polskim. Dzięki temu dzieci pochłaniają język obcy w ten sam sposób jak poznawały język ojczysty, poprzez immersję, czyli „zatapianie się” w danym języku. Mózg dziecka w wieku przedszkolnym jest bardzo plastyczny – dziecko ufnie i ze swobodą „wchłania” język obcy, jego ucho uwrażliwione jest i reaguje na wszystkie długości fal dźwiękowych, dzięki czemu język obcy pod względem intonacyjno-artykulacyjnym traktuje na równi z językiem ojczystym. W okresie pożniejszym wpływ języka ojczystego staje się silniejszy, ucho dziecko również traci swą „elastyczność”. Zatem kluczowym okresem dla przyswojenia języka obcego jest okres do ok. dziesiątego roku życia. Metoda naturalna umożliwia dziecku osłuchanie się z językiem obcym, poznanie wielu użytecznych struktur językowych i przydatnego w życiu codziennym słownictwa. Uwrażliwia też dziecko na fakt, że istnieje wiele różnych języków i pozwala przełamać mu barierę strachu przed lingwistycznymi nowościami. Metoda naturalna nie wymaga od dzieci natychmiastowego mówienia (proces nauki odbywa się na tej samej zasadzie jak nauka języka ojczystego, zatem najpierw słuchamy, a gdy jesteśmy gotowi zaczynami sami coś produkować). Metoda ta zakłada, że nauczyciel stosuje odpowiednią mimikę, odpowiednie ruchy i gesty do przekazania materiału językowego, natomiast zadaniem uczniów jest rozumienie i reagowanie w konkretnych sytuacjach.

Metoda TPR (Total Physical Response) – REAGOWANIA CAŁYM CIAŁEM
Polega na prezentowaniu przez nauczyciela materiału językowego poprzez ruch i na powielaniu tego ruchu przez dzieci. Metoda ta łączy zatem mowę i ruch fizyczny, co pomaga dzieciom w szybszym zapamiętywaniu nowego słownictwa. Pomaga też w tworzeniu kontekstów językowych zbliżonych do tych autentycznych. Przy aktywnościach językowych wykonywanych metodą TPR towarzyszy nam często muzyka dziecięca, klasyczna bądź „żywa”, co stymuluje proces nauki dzieci.

Metoda STORYTELLING i DRAMA
Polega na prezentowaniu dzieciom rozmaitych opowieści, bajek, baśni i wierszy i ich odgrywaniu. Są to właściwie dwie metody, które jednak bardzo często stosuję razem. Nowe opowieści i bajki nauczyciel prezentuje za pomocą obrazków, ruchów, mimiki, gestów, nagrań. Po przećwiczeniu zawartego w nich słownictwa, dzieci utrwalają je i uczą się je stosować poprzez odgrywanie prostych scenek na podstawie danego tekstu, a nawet poprzez przygotowanie krótkich przedstawień teatralnych.

Technika „THROUGH CULTURE” (poprzez kulturę)
Polega na zaznajamianiu dzieci z elementami kultury anglojęzycznej, co jest niezmiernie ważne, by w pełni przyjąć i zrozumieć język angielski. Metoda ta zakłada, że dzieci poprzez poznawanie zwyczajów, ludzi, budowli, a także świąt angielskich, poznają jednocześnie nowe słownictwo i struktury, jak również sposoby zachowania się w konkretnych sytuacjach językowych. Dzięki tej metodzie dzieci mają szansę „przenieść się” np. do Wielkiej Brytanii, do Stanów Zjednoczonych, czy też do Australii. Język traktują jako środek służący do osiągnięcia konkretnego celu (np. zakup biletu na autobus), do poznania czegoś nowego (np. pytanie przechodnia, co to za budynek), do przekazania informacji, intencji, chęci zrobienia czegoś itp. (np. przekazanie pilotowi wycieczki, gdzie chcielibyśmy pójść). Istotnym elementem tej metody jest nacisk na święta anglojęzyczne, takie jak Halloween, Święto Dziękczynienia, czy Boże Narodzenie.