Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej to propozycja dla dzieci 4 – 6 letnich. Dzieci uczestniczą w zajeciach na podstawie zaświadczenia ze zdiagnozowaną wadą postawy przez lekarza specjalistę i na zasadzie dobrowolności. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana osoba ze specjalnością instruktora gimnastyki korekcyjnej.
Ćwiczenia korekcyjne pozwalają osiągać pozytywne efekty w zakresie likwidowania nieprawidłowości postawy ciała. Na zajęciach stosowane są ćwiczenia rozciągające, wzmacniające i aktywizujące mięśnie w obrębie stóp, kręgosłupa, i klatki piersiowej.