ODDZIAŁY

 Grupa I  -    3  latki

Godziny pracy 6.30 – 11.30- 16.30

Grupę prowadzą:

mgr  Marzanna Dec -  nauczyciel  dyplomowany

mgr  Joanna Jabłońska- Omeljaniuk  -  nauczyciel  mianowany

Magdalena Kempista  -  pomoc  nauczyciela


Grupa II    -    3 – 4 latki

Godziny pracy:  8.00 -  15.00

Grupę prowadzą:

mgr ElĹźbieta Rabczyńska – nauczyciel dyplomowany

mgr Ewa Ĺťeszko – nauczyciel dyplomowany

Alicja Jarosz – pomoc nauczyciela


Grupa III   -  4  – 5  latki

Godziny pracy:   7.30 -  12.30  -  17.30

Grupę prowadzą:

mgr  Katarzyna Wadowiec  -  nauczyciel  mianowany

mgr  Sylwia Dąbrowska – nauczyciel kontraktowy


Grupa IV   -  5 -  latki

Godziny pracy:  7.00 -  12.00  -  17.00

Grupę prowadzą:

mgr  Beata Niczyporuk  -  nauczyciel  dyplomowany

mgr  Jolanta Minkiewicz  -  nauczyciel  dyplomowany


Grupa V   -  6 latki

Godziny pracy:   7.30 -  12.00  -  16.30

Grupę prowadzą:

mgr  Elşbieta Kupisz  -  nauczyciel  dyplomowany

mgr  Ewa Dakowicz  -  nauczyciel  kontraktowy