ODDZIAŁY

Grupa I  3-  latki

Godziny pracy:  8.00 –  15.00

Grupę prowadzą:

mgr Elżbieta Rabczyńska – nauczyciel dyplomowany

mgr Ewa Żeszko – nauczyciel dyplomowany

Alicja Jarosz – woźna/ pomoc nauczyciela


Grupa II-  3- i  4- latki

Godziny pracy: 6.30 – 11.30- 16.30

Grupę prowadzą:

mgr  Elżbieta Kupisz –  nauczyciel  dyplomowany

mgr  Sylwia Stulgis  –  nauczyciel  kontraktowy


Grupa III- 4-  latki

Godziny pracy: 7.00 –  12.00 –  17.00

Grupę prowadzą:

mgr Beata Niczyporuk –  nauczyciel  dyplomowany

mgr  Sylwia Rostkowska – nauczyciel kontraktowy


Grupa IV  5 – latki

Godziny pracy:  7.30 –  12.00  –  17.00

Grupę prowadzą:

mgr  Marzanna Dec  – nauczyciel   dyplomowany

mgr  Joanna Jabłońska- Omeljaniuk  –  nauczyciel  mianowany


Grupa V –  5- i 6- latki

Godziny pracy: 7.30  – 12.00 –  16.30

Grupę prowadzą:

mgr Katarzyna Wadowiec –  nauczyciel  dyplomowany

mgr Ewa Aleksiejuk – nauczyciel dyplomowany