ODDZIAŁY

 Grupa I – Mądre sówki –    3  latki

Godziny pracy 8.00 – 15.00

Grupę prowadzą:

mgr  Elżbieta Rabczyńska –  Dyrektor, nauczyciel  dyplomowany

mgr  Ewa Żeszko  –  nauczyciel  dyplomowany

Alicja Jarosz  –  pomoc  nauczyciela


Grupa II    –  Podwodny Świat –  3 – 4 latki

Godziny pracy:  6.30 –  11.30 – 16.30

Grupę prowadzą:

mgr Katarzyna Wadowiec – nauczyciel mianowany

mgr  Sylwia Dąbrowska – nauczyciel kontraktowy

Magdalena Kempista – pomoc nauczyciela


Grupa III  –  Krasnale Tropiciela –  4   latki

Godziny pracy:   7.00 –  12.00  –  17.00

Grupę prowadzą:

mgr  Jolanta Minkiewicz  –  nauczyciel  dyplomowany

mgr  Beata Niczyporuk – nauczyciel dyplomowany


Grupa IV  –  Wesołe nutki –  5 –  latki

Godziny pracy:  7.30 –  12.30  –  17.30

Grupę prowadzą:

mgr  Ewa  Aleksiejuk  –  nauczyciel  dyplomowany

mgr  Elżbieta  Kupisz  –  nauczyciel  dyplomowany


Grupa V  –  Kraina Smyka –  6 latki

Godziny pracy:   7.30 –  12.00  –  16.30

Grupę prowadzą:

mgr  Marzanna Dec  –  nauczyciel  dyplomowany

mgr  Joanna Jabłońska- Omeljaniuk  –  nauczyciel  mianowany