WIZJA PRZEDSZKOLA

 • Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twĂłrcze, komunikatywne przygotowane do podjęcia obowiązkĂłw na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje moĹźliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w kaĹźdej sytuacji, samodzielnie rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z poraĹźkami.
 • Zajęcia wychowawczo dydaktyczne dostosowane są do moĹźliwości rozwojowych dzieci i prowadzone   na wysokim poziomie. UmoĹźliwiają wyrĂłwnywanie szans edukacyjnych Dzieci maja stworzone warunki do twĂłrczego działania, przyswajają waĹźne umiejętności przydatne w Ĺźyciu dorosłego człowieka
 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoka jakość pracy przedszkola, zadowolenie dzieci i rodzicĂłw oraz sukcesy w konkursach, olimpiadach i prezentacjach na forum miejskim i krajowym.
 • Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa przestrzegając praw dziecka, dając dzieciom moĹźliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich moĹźliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania i wzbogacają wiedze o otaczającym świecie.
 • Wychowankowie i rodzice mają w nauczycielach wsparcie, a ci kaĹźdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wszechstronny rozwĂłj.
 • Nauczycielki w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą i doświadczeniem. Znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętności do atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, maja wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.
 • Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. AngaĹźuje rodzicĂłw do pracy na rzecz przedszkola. Traktuje rodzicĂłw jak swoich sojusznikĂłw i partnerĂłw w skoordynowanych działaniach na rzecz dzieci.
 • Wszyscy pracownicy naszej placĂłwki współdziałają ze sobą . Tworzą przyjazna atmosferę dzięki ktĂłrej dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.
 • Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalowa wyposaĹźając sale w nowoczesny sprzęt, nowe meble, atrakcyjne pomoce dydaktyczne i zabawki. Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeĹźym powietrzu i zachęca do zabawy.
 • Dzięki skutecznej promocji i efektywnej pracy nasze przedszkole ma dobrą opinie w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposaĹźenie estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia doskonałe działania dydaktyczno wychowawcze i wpływa na wysoka ocenę PlacĂłwka inwestuje w nauczycieli, pracownikĂłw, bazę lokalowa, a zyskują na tym dzieci.
 • Przedszkole jest  zarządzane  w  sposĂłb  sprawny  i  nowoczesny  a  wszyscy  pracownicy  maja  satysfakcję  ze  swojej  pracy.