ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 71

  • 6.30 – 8.30 – witamy się z panią, kolegami i koleżankami, bawimy się wspólnie zabawkami, gramy, oglądamy książki, pracujemy też indywidualnie z naszą panią
  • 8.00 – bawimy się w zabawy ruchowe, wykonujemy proste ćwiczenia poranne, po ćwiczeniach przygotowujemy się do śniadania: myjemy ręce, pomagamy w nakrywaniu do stolików

8.30 –  13.30  –  realizacja  podstawy  programowej

  • 8.30 – jemy śniadanie, myjemy ręce, zęby
  • 9.00 – 10.00 – uczestniczymy w zajęciach i zabawach, malujemy, rysujemy, lepimy, śpiewamy, tańczymy, gramy, ćwiczymy itp.;
  • 10.00 – 11.30 – wychodzimy na nasz plac zabaw, chodzimy na spacery i wycieczki, a gdy jest bardzo zimno bawimy się w salach
  • 11.30 – jemy obiad, pamiętamy o myciu rąk i zębów
  • 12.00 – leżakujemy lub uczestniczymy w zabawach i zajęciach relaksujących, wyciszających, słuchamy muzyki, literatury dziecięcej; uczestniczymy w zajęciach dodatkowych i kółkach zainteresowań; bawimy się w sali lub na powietrzu, pracujemy też indywidualnie z panią
  • 14.00 – jemy podwieczorek, oczywiście myjemy zęby
  • 14.45 – 17.30 – bawimy się wykorzystując kąciki tematyczne, w okresie wiosenno – letnim gramy i bawimy się w ogrodzie przedszkolnym.

Kazda grupa  posiada  swój  wewnętrzny  ramowy  rozkład  dnia  zgodny  z  rozkładem  przedszkola uzależniony  od  godzin  pracy  poszczególnych  grup 

Godziny pracy  poszczególnych  grup

I –   8.00 –  15.00

II –  6.30 –  11.30  –  16.30

III –  7.30  –  12.30  – 17.30

IV –  7.00  –  12.00  –  17.00

V –  7.00  –  11.30  –  16.00