MISJA PRZEDSZKOLA

Każde dziecko  jest  dla  nas  ważne! Jest  dla  nas  indywidualnością  do  której  poszukujemy  specjalnej  drogi. Robimy  wszystko  aby  czuło  się  bezpieczne i  szczęśliwe.  Pomagamy  mu  poznać  siebie, stać  się  samodzielnym  i  otwartym  na  świat  i  ludzi. Tworzymy  miejsce  dla małego człowieka, w którym  z radością poznaje świat, zawiera pierwsze przyjaźnie. przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość, spostrzegawczość, wrażliwość i spontaniczną dziecięcą radość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

Nasze przedszkole

  • zapewnia dzieciom doskonałą opiekę oraz bezpieczeństwo
  • tworzy warunki do indywidualnego   i wszechstronnego rozwoju dziecka
  • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodzicĂłw
  • kształtuje postawy moralne i proekologiczne
  • promuje zdrowie psychiczne i fizyczne
  • przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka
  • organizuje sprawne zarządzanie placĂłwką
  •  analizuje i  ocenia  efekty  swojej  pracy