„Żyjemy zdrowo i kolorowo”

„Żyjemy zdrowo i kolorowo” – projekt edukacyjno – wychowawczy mający na celu zapoznanie z ważną rolą owoców i warzyw dla zachowania zdrowia, jak również przezwyciężanie niechęci do ich spożywania oraz zachęcanie dzieci do czynnego udziału w wykonywaniu różnorodnych sałatek i ich degustowania.
Opracowały i zrealizowały nauczycielki: Marzanna Dec i Izabela Wiślińska (październik 2011).