„Wszystkie Kolory Świata”

To projekt który jest realizowany w Krainie Smyka Podróżnika od listopada 2011 r. W Polsce Kampanię wspiera Ambasador Dobrej Woli Majka Jeżowska. Zadaniem projektu jest przygotowanie przez dzieci charytatywnych laleczek. Włączając się do akcji dzieciaki z Krainy Smyka Podróżnika też chcą pomóc w ten sposób swoim rówieśnikom w Sierra Leone. Koordynatorem projektu w naszym przedszkolu są Jolanta Herman oraz  Joanna Jabłońska- Omeljaniuk.