„Pomóżmy ptakom przetrwać zimę”

W miesiącu styczniu 2012r rozpoczęliśmy realizację projektu – „Pomóżmy ptakom przetrwać zimę”.
Będzie on realizowany przez okres zimy, od stycznia do marca 2012r w zależności od warunków pogodowych. Celem projektu jest: rozbudzanie ciekawości poznawczej dziecka, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, kształcenie postawy proekologicznej, nabywanie opiekuńczego stosunku do ptaków, popularyzowanie działań na rzecz dokarmiania ptaków.
Realizacja projektu „Pomóżmy ptakom przetrwać zimę” ma na celu wzbogacić i usystematyzować wiadomości na temat życia ptaków.