„Książka o mnie”

Projekt edukacyjny „Książka o mnie” jest realizowany w grupie V od lutego 2012 roku. Twórcą projektu jest nauczyciel Jolanta Herman. Założeniem projektu jest uatrakcyjnienie zajęć z dziećmi, dostarczenie im wielu przeżyć emocjonalnych, rozwój umiejętności językowych, a jednocześnie wniesienie radości w ich twórczą działalność. Dzieci tworzą w przedszkolu własną książkę. Będzie to książka – pamiątka z pobytu dziecka w przedszkolu, taka „Książka o mnie”.

Projekt realizują z dziećmi  nauczycielki: Jolanta Herman i Joanna Jabłońska- Omeljaniuk.