METODY PRACY I PROGRAMY  NAUCZANIA

Kierujemy się zasadą:

pokaż, a  zapamiętam,

pozwól wziąć  udział, a zrozumiem

i pomóż  mi  to  zrobić  samodzielnie,,

Naczelne miejsce  w  pracy  z  dziećmi  w  wieku  przedszkolnym  zajmują  metody  oparte  na  działalności  dziecka. Metody  wskazują  na  czynności  które należy  tak  dobierać aby  osiągnąć  zamierzone  cele. Są  to  czynności  zarówno  nauczyciela  jak  i  wychowanka.

Stosujemy nowatorskie metody prowadzenia zajęć, m.in.:

 • Edukację przez ruch D.Dziamskiej, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • Elementy metod C. Orffa R. Labana, globalnego czytania I. Majchrzak, kinezjologię edukacyjną P. Dennisona,
 • Elementy metod C. Freineta, muzykoterapię, arteterapię, terapię poprzez bajki,
 • Metody Pedagogiki Zabawy
 • Techniki twĂłrczego myślenia, integracyjne, tworzenia i definiowania pojęć, pracy we współpracy, przyśpieszonego uczenia się, ewaluacyjne, samodzielnych doświadczeń, obserwacji i pokazu

Zajęcia prowadzimy w oparciu o:

 • obowiązującą „Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego”,
 • „Dziecięcą matematykę” – E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • „Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwĂłj aktywności dzieci” - M. Kwaśniewskiej i W. ŝaby-Ĺťabińskiej,

Realizujemy równieş inne programy i  projekty  edukacyjne

 • Projekt profilaktyczny ,, Zdrowy ząbek,, – rozwiniecie
 • Program rozwijania twĂłrczej aktywności dziecka – Pomóş mi to zrobić samodzielnie rozwinięcie

Bierzemy udział w ogólnopolskich akcjach

 • „Cała Polska czyta dzieciom”
 • „Ratujmy kasztany”
 • „Sprzątanie świata”
 • „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”

W akcji Polskiego Radia Białystok i Regionalnej Dyrekcji LasĂłw Państwowych „Zielonym do gĂłry”