KADRA PRZEDSZKOLA

Kadrę przedszkola  stanowi  zespół  kreatywnych  osób otwartych  na  potrzeby  dzieci  w  skład  których  wchodzą nauczyciele, pomoce  nauczyciela, pracownice  obsługowe, personel  kuchenny, administracyjny  i  dozorcy.

Grono pedagogiczne  przedszkola  liczące  10  nauczycielek  jest  wykwalifikowane, kompetentne  oraz  zaangażowane  w  życie  placówki. Ustawicznie  doskonalą się  i  podnoszą  swoje  kwalifikacje  uczestnicząc  w  licznych  kursach, warsztatach, szkoleniach,  studiach  podyplomowych. Pracują  według  najnowszych programów  nauczania  oraz  korzystają  z  nowatorskich  osiągnięć  dydaktycznych.  Organizują  nauczanie  i  wychowanie  na  najwyższym  poziomie.

dyrektor przedszkola -  mgr Elżbieta  Rabczyńska – nauczyciel dyplomowany

-  mgr  ElĹźbieta  Kupisz  – nauczyciel dyplomowany

-   mgr  Beata  Niczyporuk  -  nauczyciel  dyplomowany

-  mgr  Marzanna  Dec  -  nauczyciel dyplomowany

-  mgr  Ewa  Aleksiejuk  – nauczyciel dyplomowany

-  mgr  Ewa  ŝeszko  -  nauczyciel  dyplomowany

-  mgr  Jolanta  Minkiewicz  -  nauczyciel dyplomowany

-  mgr  Joanna  Jabłońska- Omeljaniuk – nauczyciel mianowany

– mgr Katarzyna Wadowiec – nauczyciel mianowany

– mgr Sylwia Dąbrowska – nauczyciel kontraktowy