KADRA PRZEDSZKOLA

Kadrę przedszkola  stanowi  zespół  kreatywnych  osób otwartych  na  potrzeby  dziecka  w  skład  którego  wchodzą nauczyciele, pomoc  nauczyciela, pracownicy  obsługi, personel  kuchenny, administracyjny  i konserwator.

Grono pedagogiczne  przedszkola  liczące  10  nauczycielek  jest  wykwalifikowane, kompetentne  oraz  zaangażowane  w  życie  placówki. Ustawicznie  doskonalą się  i  podnoszą  swoje  kwalifikacje  uczestnicząc  w  licznych  kursach, warsztatach, szkoleniach,  studiach  podyplomowych. Pracują  według  najnowszych programów  nauczania  oraz  korzystają  z  nowatorskich  osiągnięć  dydaktycznych.  Organizują  nauczanie  i  wychowanie  na  najwyższym  poziomie.

dyrektor przedszkola –  mgr Elżbieta  Rabczyńska- nauczyciel dyplomowany

– mgr  Elżbieta  Kupisz  – nauczyciel dyplomowany

– mgr  Beata  Niczyporuk  –  nauczyciel  dyplomowany

–  mgr  Marzanna  Dec  –  nauczyciel dyplomowany

–  mgr  Ewa  Aleksiejuk  – nauczyciel dyplomowany

–  mgr  Ewa  Żeszko  – nauczyciel  dyplomowany

– mgr Katarzyna Wadowiec – nauczyciel dyplomowany

– mgr  Joanna  Jabłońska- Omeljaniuk – nauczyciel mianowany

– mgr Sylwia Stulgis – nauczyciel kontraktowy

– mgr Sylwia Rostkowska – nauczyciel kontraktowy