Przedszkole Samorządowe NR  71 mieści  się  w  Białymstoku przy  ul. Dziesięciny 50.

Przedszkole działa  od  01 września 1985r. Budynek  przedszkola  o  powierzchni  920 m2  posiada  dwie  kondygnacje w  tym 5  sal  dydaktycznych / każda  o  pow. ok. 80 m2/ przestronną  i  wygodną  szatnię, gabinety  zajęć  dodatkowych, blok  kuchenny  i  administracyjny. Teren  przedszkola zajmuje  łącznie 4200  m2 jest  ogrodzony, posiada  dużo  zieleni, znajduje  się  na  nim  plac  zabaw  dla  dzieci  wyposażony  w ciekawy  i  bezpieczny  sprzęt.

Usytuowanie placówki  blisko terenów  leśnych  sprzyja  możliwości  rozwijania  świadomości  ekologicznej  dzieci.

  • Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 17.30 od poniedziałku do piątku, przez cały rok z miesięczną przerwą wakacyjną.
  • Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat ( w szczegĂłlnych przypadkach od 2,5 roku).
  • Grupa obejmuje dzieci w zbliĹźonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
  • Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia dla poszczegĂłlnych grup, ustalone z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.
  • Dzieci uczęszczające do przedszkola korzystają z 3 posiłkĂłw: śniadanie, obiad, podwieczorek
  • Zasady odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole określa umowa zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (prawnym opiekunem) zgodna z Uchwałą Rady Miejskiej Białegostoku.