Strona główna

UWAGA RODZICE !!!

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

do 07.03.2016r. – składanie przez  rodziców  dzieci  już  uczęszczających  do  przedszkola „Deklaracji pozostania  w  przedszkolu  na  rok  szkolny  2016/2017”

14.03.2016-31.03.2016r. – Składanie „Wniosku o przyjęcie  do  przedszkola”  z  dokumentami  potwierdzającymi  spełnianie  przez  kandydata  warunków  lub  kryteriów  branych  pod  uwagę  w  postępowaniu  rekrutacyjnym

do 05.04.2016r  –  Weryfikacja  przez  komisję  rekrutacyjną  wniosków  o   przyjęcie  do  przedszkola i  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  przez  kandydata  warunków  lub  kryteriów  branych  pod  uwagę  w  postepowaniu  rekrutacyjnym

15.04.2016r. do godziny 15:00 – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Od 18.04. do 20.04.2016r– Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w  postaci  pisemnego  oświadczenia  poprzez  podpisanie  umowy

22.04.2016r –  do  godz.15.00  –  podanie  do  publicznej  wiadomości  przez  komisję  rekrutacyjną  listy kandydatów  przyjętych  i  kandydatów  nieprzyjętych

Serdecznie zapraszamy przyszłych przedszkolaków wspólnie z rodzicami na

,, Dni otwarte przedszkola”

od 07.03.2016 do 09.03.2016 w godzinach od 9.30 do 11.00

oraz 19.03.2016 / sobota/ od 10.00 do 12.00

Przyszli przedszkolni adepci poznają podczas wesołych zabaw jak wygląda przebieg dnia w przedszkolu, jak ciekawa może być wspólna zabawa.

Serdecznie zapraszamy

wszystkich chętnych  rodziców dzieci  już  uczęszczających  jak  i  tych  którzy  dopiero  planują  zapisanie  dziecka  do  przedszkola na warsztaty pt.

,, Wspieranie rozwoju inteligencji emocjonalnej dzieci.

Jak wytyczać granice i motywować przedszkolaka

Spotkanie poprowadzi Pani Grażyna  Anczurowska  –  psycholog Poradni  Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Białymstoku w dniu 17 03.2016  o  godzinie 16.30

 Serdecznie  zapraszamy