Strona główna

 

 

 Harmonogram rekrutacji  na rok szkolny 2019/2020

 

  •  od 25 lutego 2019 r. do 6 marca 2019 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami

termin uzupełniający- od 1 czerwca 2019 r. do 7 czerwca 2019 r.
  • do 21 marca 2019 r. do godz. 12.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

termin uzupełniający- do 21 czerwca 2019 r. do godz. 12.00
  • 26 marca 2019 r. godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

termin uzupełniający- 25 czerwiec 2019 r. godz. 15.00
  • do 29 marca 2019 r. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia poprzez podpisanie umowy

termin uzupełniający- do 27 czerwca 2019 r.
  • 1 kwieceń 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

termin uzupełniający- 28 czerwca 2019 r.

 

Informacje dotyczące rekrutacji:

www.nabor.um.bialystok.pl
www.bip.bialystok.pl