Strona główna

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

 

  •  od 1 marca 2018 r. do 9 marca 2018 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami

termin uzupełniający- od 1 czerwca 2018 r. do 6 czerwca 2018 r.

 

  • do 23 marca 2018 r. do godz. 12

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

termin uzupełniający- do 19 czerwca 2018 r. do godz. 12

 

  • 27 marca 2018 r. godz. 15

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

termin uzupełniający- 21 czerwiec 2018 r. godz. 15

 

  • do 5 kwietnia 2018 r. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia poprzez podpisanie umowy

termin uzupełniający- do 22 czerwca 2018 r.

 

  • 10 kwieceń 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

termin uzupełniający- 25 czerwca 2018 r.

 

Informacje dotyczące rekrutacji:
 http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor_do_przedszkoli_i_oddz_0_w_/