Strona główna

Szanowni Rodzice!

Informujemy, iż przerwa w okresie wakacyjnym trwać będzie od 01.07- 31.07. 2017 r. (cały lipiec).

W miesiącu sierpniu  przedszkole pełni dyżur (obowiązuje zasada łączenia grup wiekowych).

Zgłoszenia dzieci na miesiąc dyżurujący – sierpień 2017 – przyjmowane będą w czerwcu u nauczycieli poszczególnych grup.

 

Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego Nr 71 na rok 2017/2018 *

6. 04 – 13. 04. 2017

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnione przez kandydata warunki lub kryteria brane pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym

  • termin postępowania uzupełniającego 01.06 – 06.06.2017

18. 04. 2017

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnione przez kandydata warunki lub kryteria branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

  • termin postępowania uzupełniającego 09.06.2017

20.04.2017 godz. 15: 00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i listy  kandydatów niezakwalifikowanych.

  • termin postępowania uzupełniającego 14.06.2017 godz. 15:00

21.04 – 25.04.2017

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia poprzez podpisanie umowy

  • termin postępowania uzupełniającego 19.06 – 21.06.2017

26.04.2017 godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nieprzyjętych

  • termin postępowania uzupełniającego 22.06.2017 godz. 15:00

* Rekrutacją objęte są dzieci z roczników 2011 – 2014, zamieszkałe na terenie Białegostoku. Rodzice dziecka urodzonego w 2015 roku mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 roku.

Wniosek oraz wszelkie niezbędne info o przyjęciu dziecka do przedszkola – http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/

 

Serdecznie zapraszamy przyszłych przedszkolaków razem z rodzicami na

,, Dni otwarte przedszkola”

od 1 0 . 0 4 . 2 0 1 7 do 1 2 . 0 4 . 2 0 1 7 w godzinach od 9 : 0 0 do 1 1 : 0 0

Przyszli przedszkolni adepci podczas wesołych zabaw wezmą udział w przebiegu dnia w przedszkolu, zobaczą jak ciekawa może być wspólna zabawa.